Blockchain, cơ hội và thách thức, Catalyst for Student buổi 1

  Các thành viên UBA tại hội thảo Blockchain đầu tiên tại ĐH Giao thông Vận Tải Hội thảo được diễn ra qua zoom do giai đoạn này dịch Covid ...

Đọc thêm...
Hội thảo khoa học về Blockchain tại khoa CNTT, ĐH Giao Thông Vận tải và khóa đào tạo về Catalyst Project

Trong những năm gần đây, công nghệ chuỗi khối (Blockchain) đang trở thành xu hướng nóng trên toàn cầu. Công nghệ này có tiềm năng ứng dụng to lớn trong ...

Đọc thêm...
Seminar chuyên đề cùng giảng viên khoa CNTT, ĐH Giao thông Vận tải về Blockchain Cardano và Catalyst

Ngày 25/4/2022, các thành viên của UBA đã có buổi Seminar chuyên đề cùng các thầy cô giáo là giảng viên khoa CNTT, ĐH Giao thông Vận Tải. Đây là ...

Đọc thêm...
Hội thảo “Blockchain – Tiềm năng và ứng dụng trong nền kinh tế số” tại Đại học Nguyễn Trãi

Hà Nội, ngày 31/3/2022 – Trường Đại học Nguyễn Trãi đã tổ chức thành công Hội thảo “Blockchain – Tiềm năng và ứng dụng trong nền kinh tế số”, mở ...

Đọc thêm...

Giới thiệu

UBA là tên gọi của một nhóm tự nguyện các thầy cô giáo, các nhà nghiên cứu đam mê Blockchain trong các trường Đại học, Viện nghiên cứu và các cộng đồng, doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam, với mục tiêu cùng nhau  thúc đẩy mạnh mẽ công tác đào tạo, nghiên cứu và triển khai công nghệ Blockchain trong các trường đại học.

Xem thêm

Chúng tôi làm gì?

Chúng tôi tin rằng Blockchain là công nghệ đóng vai trò then chốt trong kỷ nguyên số, kỷ nguyên mới của loài người. Blockchain đã và đang góp phần thay đổi và tạo ra những bước tiến vượt bậc trong các lĩnh vực khác nhau, từ tài chính, thương mại, logistic, y tế, giáo dục. Thông qua hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức về Blockchain, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức và năng lực giảng viên các trường thành viên, qua đó hình thành không gian cộng tác, đổi mới sáng tạo và ứng dụng Blockchain trong và ngoài phạm vi nhà trường.

Trường Đại học

University Blockchain Alliance (UBA)

Video

Bộ sưu tập ảnh