Blockchain, cơ hội và thách thức, Catalyst for Student buổi 1

  Các thành viên UBA tại hội thảo Blockchain đầu tiên tại ĐH Giao thông Vận Tải Hội thảo được diễn ra qua zoom do giai đoạn này dịch Covid diễn biến còn phức tạp. Mở đầu hội thảo, ông ...

Hội thảo khoa học về Blockchain tại khoa CNTT, ĐH Giao Thông Vận tải và khóa đào tạo về Catalyst Project

Trong những năm gần đây, công nghệ chuỗi khối (Blockchain) đang trở thành xu hướng nóng trên toàn cầu. Công nghệ này có tiềm năng ứng dụng to lớn trong các ngành từ dịch vụ tài chính, sản xuất, hành ...

Seminar chuyên đề cùng giảng viên khoa CNTT, ĐH Giao thông Vận tải về Blockchain Cardano và Catalyst

Ngày 25/4/2022, các thành viên của UBA đã có buổi Seminar chuyên đề cùng các thầy cô giáo là giảng viên khoa CNTT, ĐH Giao thông Vận Tải. Đây là một trong những đơn vị nòng cốt của UBA, và ...

Hội thảo “Blockchain – Tiềm năng và ứng dụng trong nền kinh tế số” tại Đại học Nguyễn Trãi

Hà Nội, ngày 31/3/2022 – Trường Đại học Nguyễn Trãi đã tổ chức thành công Hội thảo “Blockchain – Tiềm năng và ứng dụng trong nền kinh tế số”, mở cửa cho sự tham gia của cộng đồng sinh viên ...