Hội thảo khoa học về Blockchain tại khoa CNTT, ĐH Giao Thông Vận tải và khóa đào tạo về Catalyst Project

Trong những năm gần đây, công nghệ chuỗi khối (Blockchain) đang trở thành xu hướng nóng trên toàn cầu. Công nghệ này có tiềm năng ứng dụng to lớn trong các ngành từ dịch vụ tài chính, sản xuất, hành ...

Seminar chuyên đề cùng giảng viên khoa CNTT, ĐH Giao thông Vận tải về Blockchain Cardano và Catalyst

Ngày 25/4/2022, các thành viên của UBA đã có buổi Seminar chuyên đề cùng các thầy cô giáo là giảng viên khoa CNTT, ĐH Giao thông Vận Tải. Đây là một trong những đơn vị nòng cốt của UBA, và ...